Topografie

Topografie

Topografia este o știință ce se ocupa cu tehnica măsurătorilor și a calculelor unor suprafețe ale pământului având ca scop reprezentarea grafică a acestora prin harți și planuri topografice la diferite scări, precum și profile ori tabele cu date măsurate.

  • • Ridicări topografice;
  • • Planuri topografice;
  • • Măsurători topografice necesare pentru Certificate de Urbanism, Planuri de Urbanism Zonal (P.U.Z.), Planuri de Urbanism de Detaliu (P.U.D.) și planuri de situație necesare proiectelor pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (P.A.C.);
  • • Măsurători topografice necesare proiectelor de investitii: construcții civile și industriale, drumuri și poduri, căi ferate;
  • • Asistență tehnică pentru șantiere de construcții;
  • • Trasări pentru: amplasament imobile și construcții, axe de construcții, cote de nivel;
  • • Profile Transversale si Longitudinale;
  • • Urmarirea comportării construcțiilor;
  • • Modelare 3D a nivelului terenului.

Cerere oferta

Site realizat de: Agentie Marketing Online